PROJEKT

“Razvoj poslovanja obrta Foto Mara, Beli Manastir” KK.08.2.1.12.0012.

Ovim projektnim prijedlogom, obrt Foto Mara doprinijeti će jačanju gospodarske aktivnosti na području Grada Belog Manastira, jer, ulaganjem u razvoj poslovanja, osuvremeniti će svoju opremu što će dovesti do povećanja opsega posla, a samim time i do rasta prihoda tvrtke što će rezultirati zadržavanjem postojećeg radnog mjesta.
Svrha projekta je kupnjom opreme za obavljanje fotografske djelatnosti prijavitelja projekta osuvremeniti opremu kako bi prijavitelj pružao kvalitetnije usluge svojim klijentima, a što će rezultirati zadržavanjem 2 radna mjesta za postojeće djelatnike. To u konačnici rezultirati zadržavanjem jedne obitelji na području Grada Belog Manastira koje karakterizira iseljavanje cijelih obitelji, prvenstveno u Njemačku i Irsku