PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: Razvoj poslovanja obrta Foto Mara, Beli Manastir
KOD PROJEKTA: KK.08.2.1.12.0012

KRATAK OPIS PROJEKTA: Ovim projektnim prijedlogom,
obrt Foto Mara doprinijeti će jačanju gospodarske aktivnosti
na području Grada Belog Manastira, jer ulaganjem u razvoj
poslovanja, osuvremeniti će svoju opremu što će dovesti do
povećanja opsega posla, a samim time i do rasta prihoda tvrtke
što će rezultirati zadržavanjem postojećih radnih mjesta.
Svrha projekta je kupnja opreme za suvremeniju izradu
fotografije, izrada web stranice, snimanje promotivnog video
spota, te sudjelovanje na sajmu vjenčanja.

Ukupna vrijednost projekta: 277.957,73 kuna
EU sufinanciranje projekta: 187.580,49 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 15.11.2018. do 5.03.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenko Tomšić,
Foto Mara, Republike 12, 31300, Beli Manastir
T: +385 98 373 021
E: zdenko.fotomara@gmail.com
fotomarabm@gmail.com

Foto Mara, vl Zdenko Tomšić, ul. Republike 12,
31300 Beli Manastir, nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati Ugovore o nabavi radova, roba i usluga. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog
fonda za regionalni razvoj, www.strukturnifondovi.hr

Foto Mara – promotivni video